Uushoonestus ja planeeringud

Ihaste korterelamud

Planeerimine, Projekteerimine

Otstarve: korterelamu
Skaala: I-IV hoonestusala ca 8950 m2
Staatus: projekt 2018, ehitus 2020

 

Tellija: AVAARE Kinnisvara OÜ, AS Ehitustrust
Kaasautorid/projekti meeskond: Apex AB, Silver Soe

 

Aadressile Ihaste põik 6-20 projekteeritud korruselamugrupp on arhitektuurne nägemus varasemalt väljatöötatud detailplaneeringu, arhitektuurikonkurssi tingimuste põhimõtetele. Seejuures on raamistik suunajaks nii välisel- kui sisemisel planeeringul, kui ka arhitektuursetel tehnilistel võtetel. Noortele peredele suunatud hoonestuse erinevad tüpoloogiad lähtuvad looduslikust ja maastikulistest keskkonna võimalustest kasutades ära piirkonnale eripäraseid kuivenduskraave ja pinnase tõstmise vajadust. Ja samas on arhitektuursed lahendused lihtsasti teostavad korduvusel põhinevana ning tehnilisest lihtsusest tulenevalt kättesaadavas hinnaklassis.

 

INSOLATSIOON/PRIVAATSUS

 

Ihaste tee ühe hoonestusala lõikes tekkis kaks erineva iseloomuga hoonemahtu. Hoonemahtude vormilise kujunemist mõjutas ridamajaliku privaatsuse tagamine madalamas hoonestusosas ja kõrgema 6 korruselise mahu juures on planeeringulise paiknemise suunajaks päevavalgus.

 

PARKIMINE

 

Parkimiskohad on arvestatud selliselt et erinevate haljaspindade lisamise või äravõtmisega (erinevatel detailplaneeringu positsioonidel) oleks parkimise põhimõtted korduvad ja samas võimalik muuta vastavalt lõplikule valitavale korterite arvule igas hoonestusalas. Parkimine on osaliselt viidud ka 6 korruselise hoonemahu alla. Sellise lahenduse puhul on võimalik tekitada parkimiskohtade vahele haljastust puude ja taimestiku näol. Eesmärgiks oli vältida kogu ala muutumist kiviseks hoonete vaheliseks parklaks.

Lisaks parkimise inimsõbralikuks muutmisele on lähtutud Tartule omase kergliikluse prioritiseerimise põhimõtetest. Ühendatuna Ihaste kergliiklustee võrgustikuga on planeeritud nii mugavat liiklemist jalakäijale, rattaga liiklejale kui ka talvisele suusatajatele ja sümboolselt ka veetranspordile. Jalgrataste parkimine on lahendatud eraldi hoonemahus selliselt et oleks tagatud 6-korruseliste hoone korterite parkimine. Madalamate mahtude parkimine on arvestatud hoone juures asuvates trepialustes panipaikades

 

6 KORRUSELINE HOONEMAHT

 

Kokku on kõrgemas hoonemahus 20 korterit. Hoone esimesel korrusel paikneb kaks kahetoalist korterit. Teisest korrusest kuuendani on vaheldumisi kahetoaliste ja kolmetoaliste korrused, mida on võimalik hilisemalt vastavalt arenduse perspektiividele paindlikult uute hoonestusalade kavandamise juures ümber mängida. Hoone põhiplaan on selge ja sümmeetriline. Tänu ruudukujulisele plaanilile on koridoride pinda võimalikult palju optimeeritud.

Hoone välisseinad koosnevad monteeritavatest raudbetoonpaneelidest, välisviimistluseks on fassaadiplaadid ja akende ümbruse tagasiastuvates väljades puitlaudis joonistades nii fassaadil välja sõrestikulise ilme ja võimaldab mängida erinevate materjalide ja toonidega.

 

GALERII TÜÜPI KORETMAJA

 

Galeriitüüpi kortermaja vormi kujunemisel oli peamiseks ülesandeks privaatsuse tekitamine terrassidele ja eesaedadele. Sellest tulenevalt on kortermaja moodulid omavahel viidud nihkesse. Privaatust annavad ruumiliselt eelkõige parkla poolele planeeritud trepikojamahud, mis juhivad kergliikluse õuealadest kaugemale.
Hoovialal lisavad oma aia tunnet kerged puidust varbseinad. Tänu rohketele rõdudele, terrassidele ja eesaedadele ei teki hoones üldalasid. Sarnasel galerii kortermajadele on ka antud kortermaja igale korterile tagatud otse pääs korterisse. Väljapakutud lahenduse plussiks tavalise galeriimaja ees on täiendav privaatsus. Korteriomanikud ei pea enda koju jõudmiseks mööduma teiste rõdudest, terrassidest ja eesaedadest.

Parkimise poole tekivad osadele korteritele eesaiad, mis on selgelt defineeritud tasapindade kõrgusliku erinevusega. tasapinnad lisavad turvalisust parkimisala ja eesaedade vahel ja tekitavad hubasemat ruumi ka parkla poolel. Kortermaja põhimaht on kahekorruseline. Plaanilahenduses on esimene ja teine korrus korduvad. Kuuekorruselise kortermaja suhtes vastassuunal on ridamaja osaliselt kolmekorruseline,

Kortermaja koosneb erinevatest moodulitest. Moodulid on erinevate tubade arvuga. Suuremad korterid on asetatud ridamaja otsa, et võimaldada neile valgust lisaks külje pealt.

Ihaste korterelamud