Miljööväärtuslikud hooned

Hiiu 12

Rekonstrueerimine

Otstarve: kahepereelamu
Skaala: 500 m2

 

Staatus: projekt 2008, ehitus 2009-2010
Tellija: eraisik

 

Tegemist on kolmes erinevas etapis valminud ja hilisemal ajal ümberehitatud hoonemahuga. Esialgse puitviimistlusega hoone projekti autor on August Volberg, projekteeritud 1933.aastal.

 

Eramukrunt Hiiu ja Põllu tänava nurgal on ristkülikulise plaaniga väljavenitatuna piki Põllu tänavat. Arhitekt Volberg’i poolt projekteeritud ajalooline peahoone on paigutatud krundi Põllu tänava poolsesse serva. Hoone on horisontaalse puitfassaadiga puitkandekonstruktsioonidel ning valtsplekk-katusega. Hoone rekonstrueerimisel nähti ette hoone siselahenduse uuendamine ning samuti ajaloolised fassaadide rekonstrueerimine.

Hiiu 12