Uushoonestus ja planeeringud, Ideelahendus

Harku Hoolekandekeskus

Planeerimine

Otstarve: hooldekodu
Skaala: 1850 m2

Staatus: projekt 2017

Kaasautorid/projekti meeskond: Jaanika Sau, Ingrid Kaur, Ove Oot

 

Projekti eesmärgiks oli luua Harku valda Liikva külla raskema puudega ning kogukonnas elamise teenust vajavatele autistidele kodu koos päeva- ja koolituskeskusega, kus nad saavad elada, töötada ja tegeleda teraapiliste tegevustega. Kergema puudega autistidele luuakse võimalused kasutada päeva- ja koolituskeskust, mis toetab nende igapäevast toimetulekut, arendab nende võimeid ning loob võimalused aktiivseks ühiskonna-, sh tööelus osalemiseks. Liikva keskuse rajamisega tekib esmakordselt võimalus autismispektri häirega isikute võimeid maksimaalselt arendada, kaasates selleks ka neile spetsialiseerunud tegevusterapeute.

Teraapiakeskuse ning eluhoonete vormi kavandamisel on jälgitud sobivust loodusesse ja ümbritsevasesse. Ühiseks arhitektuurseks jooneks on hoonete orgaanilisus nii vormis, viimistluses kui planeeringutes. Mahte seob tume puitfassaadi kasutamine eksterjööris, katusekujud ja paiknemine ümbritsevas ruumis. Planeeritud elamud on ühekorruselised ja teraapiamaja on osaliselt kahekorruseline vastavalt funktsioonidele ja kasutusmugavusele ka piiratud liikumisvõimalustega inimestele.

 

Teraapiamaja

 

Teraapiamaja maht moodustub kahest teineteisega põimuvast ümarast vormist. Plaanilahendus on inspireeritud ümarast – lõpmatuse sümbolist jättes samas võimaluse etapiliselt väljaehitada vastavalt tehnilistele ja tehnoloogilistele võimalustele. Valitud vorm ja ruumiplaneering tagab võimalikult mugavad juurdepääsud ka liikumispuudega inimestele ning sarnaselt eluhoonetele on nii sisult kui vormilt orgaaniliselt ümbruskonnaga seotud.
Väiksemasse hoonemahtu on planeeritud füsio- ja tegevusteraapia ruumid, avatud köök ja söögiruum. Ruumid on kavandatud lähtudes autismispektri häiretega inimestest ja teraapia vormidest – kas siis avatumad või suletumad. Avar söögisaal – ooteruum ja suur avatud köök on keskseks ühendavaks lüliks. Mahu teisele korrusele on planeeritud avar füsioteraapia saal. Teise etappi on kavandatud veeteraapiate-ja teraapiate vajadustele vastavad abi- ning riietusruumid.
Hoone interjööris domineerivad heledad puidust pinnad, mis vastanduvad tumedale eksterjöörile ning on sarnaselt eluruumidele abiks ka siseruumis teiste tundemeelte abil liikumisel. Avarad klaaspinnad sissepääsu osas annavad valgust ja avavad hoone looduskeskkonnale selle ümber. Teraapiamajal on planeeritud ümarad katuseaknad füsioteraapia- ja veeteraapia ruumide kohale.

 

 

Eramud

 

Eramute plaanilahendus on inspireeritud tilga motiivist. Kahest tilgast komponeeritud vorm loob orgaanilise sümbioosi loodusest ja hoonest ning (Yin ja yang – vastandlikkusest kuid samas vältimatult koos eksisteerimisest). Eramu ruumiprogramm moodustub kuuest magamistoast (5 on planeeritud küla elanikele + 1 pereemale/ -isale). Eluruum on planeeritud hoone südamikku, kuhu loomulik valgus jõuab läbi avara katuseakna ja avatud köögist. Eluruumiga on sidususes avar köök ja söögiosa mis on lahendatud saarena. Köögi ja eluruumi omavaheline orgaanilisus tekitab harmoonilise keskkonna, kus majaelanikel on võimalus ühiselt aega veeta ning aitab ruumikasutamisel kasutada ka teiste meelte (katsumine) tuge. Igas magamistoas on avarad aknad, lubades tubadesse võimalikult palju loomulikku valgust. Hoone ruumid on planeeritud loogilises järjestus arvestades majaelanike erisusi. Eramu interjööris on planeeritud kasutada heledat puitu, mis lisab avarust ja mõjub soojana, tekitades koduse elukeskkonna. Kahe eramu kokkusobitamisel on järgitud võimalikult optimaalset lahendust liigendades hoonete tehnoruumid ja kõrvutades märjad ruumid.

Harku Hoolekandekeskus