Miljööväärtuslikud hooned

F. R. Kreutzwaldi tn 29

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1200 m2

 

Staatus: projekt 2011-2012, ehitus 2018
Tellija: Kreutzwaldi 29 KÜ

 

F. R. Kreutzwaldi 29 hoone esialgne projekt pärineb 1911. aastast, selle autoriks on Anton Uuesson. Hiljem on tehtud mitmeid ümberehitusi. Käesoleva projekti raames võetakse katusekorrus ja osaliselt ka keldrikorrus kasutusele eluruumidena – olemasolevate korterite laiendustena. Ülejäänud keldrikorrus jääb kasutusele panipaikadena.

Hoone jääb vahetult Torupilli miljööväärtusliku ala kõrvale, kuid ei kuulu sellesse. Hoone soojustati, korrastati fassaadid, tõsteti katuseharja ja räästast ning rajati uued vintskapid ajalooliste jooniste eeskujul, et võimaldada ruumide paigutamist katusekorrusele.

F. R. Kreutzwaldi tn 29