Uushoonestus ja planeeringud

Astangu 20

Projekteerimine

Otstarve: korterelamu

Skaala: 21 700 m2

 

Staatus: projekt 2018, ehitus 2018 – …

Tellija: ENDOVER KVB

 

Vastavalt detailplaneeringule on kinnistule ettenähtud 3 hoonemahtu, mida ühendab keldrikorruse parkla. Vastavalt detailplaneeringule paiknevad erineva kõrguse ja mahuga hoonemahud ringis keldrikorruse mahu peal moodustades tõstetud pinnaga sisehoovi keldrikorruse kohal. Sisehoov on kujundatud laste mänguväljakuna ja vaba aja veetmise kohana.

 

Läänepoolne hoonemaht (20-1) rajatakse 8-korruselisena, milles on 97 korterit.
Põhjapoolne hoonemaht (20-2) rajatakse 5-koruselisena, milles on 28 korterit.
Idapoolne hoonemaht (20-3) rajatakse 5-koruselisena, milles on 45 korterit.

 

Kokku on kolme hoonemahtu projekteeritud 170 korterit millest 89 korterit on 2-toalised ja ülejäänud kolme- ja enamatoalised. Kõik kolm hoonemahtu varustatakse liftiga, mis algavad keldrikorruselt ja lõpevad viimasel korrusel. 8-korruselise hoone katusele on kavandatud terrassid kuhu pääseb katusel lõppevast trepikoja trepist. Trepikoda on kavandatud selliselt, et selle katuse ei ületaks lubatud hoone kõrgust. Kõik hoonemahud on kujundatud vähemal või suuremal määral astmeliselt, et ilmestada hoonet, vähendada visuaalselt hoonete mahtu ning luues mängulisema struktuuri.

 

Hoonemahud on kavandatud soojustatud monteeritavatest betoonelementidest. Hoone mahud on lihtsad ja lameda katusega. Fassaadide põhitooniks on valitud valge, mida ilmestavad tumehallid aknad, kontrastidena tumehalliks ja kuldseks värvitud seinaosad. Lisaks kontrastvärvidele ilmestavad ja liigendavad fassaadi igale korterile projekteeritud rõdud või astmelised terrassid. Rõdud on ettenähtud valmistada tumehalliks värvitud terasprofiilidest ja piire kirka klaasiga. Rõdude käsipuu viimistletakse kuldset tooni värviga. Keldrikorruse maht rajatakse monoliitse betoonkehandina ja viimistletakse tumehalliks.

Astangu 20