Kaitsealused hooned, Uushoonestus ja planeeringud

Aia tn 10a

Rekonstrueerimine, Restaureerimine

Otstarve: Äri- ja büroohoone
Skaala: 2150 m2
Staatus: projekt 2015-2017, ehitus 2018-2020

 

Tellija/ehitaja: Nostra OÜ
Kaasautorid: Taavi Põlme

 

Aia 10a on Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknev sügava sisehoovi ümber paiknev hoonekompleks, mis koosneb tinglikult kolmest kaitsealusest hooneosast ja kolmest uuest hooneosast.

 

Eesmärgiks oli luua kompleksi hoovi kaasaegne väikeäridega kaubandustänavlik linnaruum, kus uued mahud ühtaegu nii vastanduksid kui harmoneeruksid vanade väärtuslike mahtudega. Kuigi hooneosade vahel liikumiseks on osalt vaja liikuda läbi sisehoovi, on hoone siiski suures osas konstruktiivselt, tehnosüsteemidelt ja funktsionaalselt seotud üheks tervikuks. Sisehoovi esimest korrust palistavad poefrondid ja teeninduspinnad, mille siselahendused võimaldavad poode ühendada ja lahutada suuremate ümberehitusteta. Teisele ja kolmandale korrusele on ette nähtud büroo- ja teeninduspinnad.

 

Esialgne väärtuslikuks hinnatud paekivist hooneosa säilitati minimaalsete väliste muutustega. Piirduti sobimatute avatäidete vahetusega ning kohatise seinaavade põrandani suurendamisega, loomaks rohkem avatust sisetänava ja siseruumide vahel ning parandamaks hoonesiseseid loomulikke valgustingimusi. Võib olla kõige radikaalsemaks muutuseks oli valguskaevuna toimiva lisa-siseõue lisamine kõige idapoolsema endise tootmishoone peafassaadi taha, mis muutis algse sissepääsu hoonesse ilmekaks vabaõhu portaaliks.

 

Uushoonestus planeeriti kogu sisehoovis ühtse arhitektuurse vormi ning visuaalse välisilmega, mille läbiva karakteri määras tänavatasapinnas poodide vaateaknaid raamiv erineva laiusega sammastik-kaaristu ja kõrgemal neutraalsema iseloomuga klaaspinnad. Tänavafont sai kujundatud

Aia tn 10a