Uushoonestus ja planeeringud

Abihoone Kaberneeme külas

Planeerimine

Otstarve: abihoone

Skaala: 150 m2

 

Staatus: projekt 2008, ehitus 2010

Tellija: eraisik

 

Uue hoonemahu planeerimisel on aluseks võetud olemasoleva hoone ja selle kujunduskeel selliselt, et kaks hoonet moodustaks tervikliku ansambli. Arvesse on võetud tellija soovid ja ümbruskonna hoonestusmahud ning väljastatud projekteerimistingimused. Abihoone on kagu-loode suunaliselt väljavenitatud lihtne viilkatusega hoonemaht. Hoone ette moodustab “Eesti traditsioonilisele tallihoonele” vastavalt puitpostidel varjualune ning hoone küljele madalakaldelise katusega varjualune. Hoone funktsioonideks on garaaž ja saunaruumid. Hoone teisel korrusel paikneb külalistetuba ja esimesel korrusel ateljeetuba ning aiatööriistade abiruumid.

 

Hoone fassaadilahendustel on samuti lähtutud olemasolevast peahoonest, keskkonnast ja ümbruskonna viilkatusega hoonestusest. Traditsioonilisele, 40º kaldega katuse, esimese korruse ulatuses lubivalge krohvi ja teise korruse ulatuses rohelise “rootsi” laudisega kaetud puitkonstruktsioonis hoonele on lisatud ka puidust katusevintskapid. Avatäited on iseloomult eesti traditsioonilisele tallihoonele vastavad.

Abihoone Kaberneeme külas