Miljööväärtuslikud hooned

A. Adamsoni 32

Rekonstrueerimine, Laiendamine

Otstarve: korterelamu
Skaala: 1000 m2

 

Staatus: projekt 2011-2012, ehitus 2012
Tellija: Kesklinna Residentsid OÜ

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tunnustus 2012. aastal hoone miljöötundliku korrastamise eest.

 

A. Adamsoni 32 on klassikaline Tallinna-tüüpi maja ehk puidust seinte ja silikaattellistest trepikojaga korterelamu paekivist soklil. Kolmekorruselised elamud moodustavad Tallinna majade seas aga omaette alaliigi, mis illustreerib kõnekalt, kuidas ehitustehnoloogia areng ja seadusemuudatused mõjutasid otseselt maa arhitektuuripilti. Vähe sellest, et jõuliselt fassaadi liigendav kivitrepikoda teeb viite tuleohutuseeskirjadele, mis nõudsid puitmajades kas kahe puidust või ühe, aga tulekindlast materjalist trepikäigu olemasolu, on üht-teist öelda ka kolmandal korrusel. Sedavõrd kõrged majad said võimalikuks tänu sõrestik- ja püstplankkonstruktsiooni, Tallinnas eelkõige just viimase kasutuselevõtule. Kuna need vajusid ajas vähem kui rõhtpalkseinad ning olid ka tunduvalt kergemad, sai maja püsti kiiremini ning soovi korral ka kõrgem. 1935. a keelati kolme täiskorrusega puitmajade püstitamine ära. See tõi kaasa kaks uut põhimõtteliselt erinevat puitmajatüüpi, millest üks püüdis kaotatud korrust korvata suurema ehitusaluse pinnaga, teine aga nägi ette väiksema, sageli vaid kahe teineteise peale paigutuva korteriga nn elitaarse majatüübi.

 

Kõnealune hoone valmis 1935. a arhitekt Karl Tarvase projekti järgi. Rekonstrueerimise käigus muudeti kõikide korterite plaanilahendust kaasaja nõuetele sobivamaks ning eluruumidena võeti kasutusele ka katusekorrus. Hoone fassaadid korrastati ning taastati aja jooksul kaduma läinud dekoor, muuhulgas restaureeriti ka osa vanu aknaid.

A. Adamsoni 32