Wismari 27

Otstarve: Kohviku hoone Skaala: 250 m2 Staatus: projekt 2018   Tellija: Usaldusühing H&S SERVICES Kaasautorid: INOMATIC OÜ – Ingrid Saaroja   Hoone esimene ehitusprojekt pärineb aastast 1874, mille järgi ehitatud lihtsale ristkülikulise plaanilahendusega hoonele on 1881. aastal lisatud põhimahust eenduv trepikoda. 1895. aasta projektiga muudeti ka hoone tänavapoolse madalama osa katusekuju ja fassaadi välisilmet, kuna … Continued

Wismari 14

Otstarve: korterelamu Skaala: 600 m2 Staatus: projekt 2015, ehitus 2018 Tellija: Wismari 14 KÜ   Hoone projekt on valminud 1883.a. Projekti on allkirjastanud arhitekt Aleksander Sabler. Projekteeritud on kahe täiskorrusega ning pööninguga puitelamu. Esimesele korrusel asusid kuus 1-toalist korterit ja üks 2-toaline, mis oli eeldatavasti äripind koos poodniku toaga (asus Wismari ja Koidu tänava nurgal). … Continued

Wismari 41/Villardi 2

Otstarve: korterelamu Skaala: 700 m2 Staatus: projekt 2016, ehitus 2018 Tellija: RS Kinnisvaragrupp OÜ   Käsitletav hoone asub Kassisabas Wismari ja Villardi tänavate nurgal ning kuulub Kassisaba asumi vanemasse hoonestuskihistusse. Ühe tervikliku põhimahu ja väiksemate juurdeehitistega hoone on valminud üldjoontes kahes järgus: tänavate nurgal paiknev 5-teljeline maht on projekteeritud arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi poolt … Continued

Toompuiestee 21

Skaala: 1100 m2 Staatus: projekt 2010-2011, ehitus 2012-2018 Tellija: Eestimaa Spordiliit “Jõud”   Toompuiestee 21 on kinnismälestis nr 8229.   Suursugune puithoone on valminud Nikolai Thamm vanema projekti järgi 1878. a, mil arhitektuuris valitses historitsism. Kui historitsismi üks suundumus katsus oma dekoratiivsetes püüdlustes edasi anda puidu eripära, kattes majad mängleva pitsivahuga, siis antud hoone väljendab … Continued

Luise 5c

Otstarve: korterelamu Skaala: 500m2   Staatus: projekt 2017, ehitus 2018 Tellija: Scandium Kinnisvara OÜ   Luise 5c kinnistu asub Tallinnas Kassisaba miljööväärtuslikul alal ehituspiirkonnas nr 13, Luise ja Endla tänava vahelisel paiknevas sisehoovis. 1907. aastal projekteeris Konrad Mauritz kahekorruselise, kõrge võlvitud keldri ja viilkatusega Lenderi tüüpi puitelamu. Hoone ehitati ümber 2000-ndate alguses, mille käigus muudeti … Continued

Wismari 49

Otstarve: kahepereelamu Skaala: 450 m2 Staatus: projekt 2011, ehitus 2012-2014 Tellija: Baltfish trade OÜ   Wismari tn 49 hoone on algselt ehitatud 19.sajandi lõpus. 1932.a on ümberehituse käigus hoone ehitatud ümber katusekorrusega elamuks.   Projekti raames võeti eluruumidena täielikult kasutusele katusekorrus ja keldrikorrus, samuti laiendati hoone mahte hoovipoolses osas ja rajati Wismari tänava äärne vintskap. … Continued

Roopa 11

Otstarve: korterelamud Skaala: 900 m2   Staatus: projekt 2011-2012, ehitus 2013-2014 Tellija: eraisik   Roopa tn 11 kahe korterelamuga krunt on miljööväärtusliku Kassisaba asumis sügaval sees, aga hinnangute järgi on tegemist pigem arengualaga, kus väikesed saja-aastased elamud seisavad kõrvu ja vastakuti uute kortermajadega. Tänavahoone numbriga 11/1 algse projekti koostas arhitekt Rudolf Otto von Knüpffer aastal … Continued

Wismari 43

Skaala: 350 m2 Staatus: projekt 2013 Tellija: Fushion OÜ   Krunt paikneb Wismari tänaval, Kassisaba miljööalal. Hoone esialgne maht on projekteeritud 1885. a arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi poolt. Esialgse hoonemahule on hiljem juurde ehitatud 3-korruseline osa, millest on tänaseni säilinud paekivist esimene korrus. Paekivimahus valminud hoone sarnanes Lenderi-tüüpi 3-teljelisele kortermajale. Fassaadide osas on sarnasusi … Continued

Wismari 26

Otstarve: eramu Skaala: 320m2 Staatus: projekt 2011, ehitus 2012-2013 Tellija: eraisik   Esimesed joonised Wismari 26 kinnistust pärinevad aastast 1897. Hoone on rajatud mõned aastad hiljem. Hoone oli säilinud algupärases kujul, sealhulgas ka detailid ja originaalsed avatäited. Projektiga muudeti hoone plaanilahendust selliselt, et endise 9 korteri asemel jäi hoonesse üks korter. Esimesele korrusele on planeeritud … Continued

Tehnika 49

Otstarve: äri- ja eluhoone Staatus: projekt 2012- … Tellija: Baltfish OÜ   Krunt asub Wismari ja Tehnika tänava nurgal. Krundi Wismari tänava poolsel serval asub ajalooline algselt 19.sajandi lõpus ehitatud ja 1932.a on ümber ehitatud katusekorrusega elamu. Detailplaneeringuga sooviti kinnistu jagada ajaloolise hoone ja uushoonestuse vahel. Planeeringu väljatöötamisega paralleelselt prooviti läbi erinevaid mahulisi hoonestustüüpe. Erinevate … Continued