J. Köleri 14

Otstarve: korterelamu Skaala: 1050 m2 Staatus: projekt 2018, ehitus 2021   Tellija: Balfour Projektijuhtimise OÜ   J. Köleri 14 korterelamu on kahekorruseline, keldri- ja pööningukorrusega puitkonstruktsioonis kahe trepikojaga elamu, mille kavandas allkirja järgi hinnates 1908. aastal arhitekt Voldemar Lender. Hoone on rajatud historitsistlikus stiilis ning mahuliselt esialgse projekti kohaselt. Köleri 14 hoone fassaadidel on säilinud … Continued

Mäekalda 9

Skaala: 300 m2 Staatus: projekt 2014-2017, ehitus 2017-2019   Tellija: Eraisik Kaasautorid: LaRosa OÜ – Merilen Mentaal   Mäekalda 9 eramu koos õuehoonega on kinnismälestis nr 8172. Eramu on 19. sajandist pärinev historistlikus stiilis suvila, mis moodustab kõrval paikneva teenijate elamuga tervikliku arhitektuuriansambli.

Narva mnt 57

Otstarve: korterelamu Skaala: 1200m2 Staatus: restaureerimisprojekt 2014-2016, ehitus 2016-2018   Autor: Aleksandr Wladovsky 1931 Tellija: Domus Grupp OÜ Koostöö: muinsuskaitse eritingimused – Anteris OÜ, korterite sisearhitektuur – Superellips, maastikuarhitektuur – Kivisilla OÜ   Narva mnt 57/1 on ehitismälestis registrinumbriga 8174.   Täissümmeetrilise diagonaalteljelise 8-korteriga elamu on ka autori üks eristuvama käekirjaga hooneid. Tegu on ühe … Continued

Vilmsi 31

Otstarve: korterelamu Skaala: 450m2 Staatus: projekt 2013, ehitus 2013-2014 Tellija: Eurest Fund Group Esialgne arhitekt: Karl Treumann   J. Vilmsi 31 kinnistul paikneb kaks hoonet – tänava pool korterelamu ja hoovis väiksem eramu. Hooned paiknevad Tallinnas Kadrioru miljööväärtuslikul alal ja on tunnistatud miljööväärtuslikuks, kuid ei kuulu piiranguvööndisse. Korterelamu esialgne projekt ehitatule sarnases mahus ja konstruktsioonis … Continued

Tina 26

Otstarve: korterelamu Skaala: 750m2 Staatus: projekt 2011-2012, ehitus 2012-2014 Tellija: Ektornet Residential Estonia OÜ   Tina 26 on kinnismälestis nr 27430.   Tegu on liigendatud põhiplaaniga kahekorruseline krohvitud puithoonega, mis on projekteeritud 1913. aastal arhitektuuribüroos Burmann&Perna. Üldjuhul projekteerisid Karl Burman ja Artur Perna koos, kuid antud hoone puhul on arhitektuuriajaloolase Leo Gensi stiilikriitilise omistuse järgi … Continued

J. Köleri 32

Otstarve: korterelamu Skaala: 1300 m2   Staatus: projekt 2011-2012, ehitus 2013-2014 Tellija: Köleri 32 korteriühistu   Arhitekt Boris Tšernovi projekteeritud 1936. aastast pärit kolmekorruseline luksuskorteritega elamus on kuus korterit. Tänaseks on Kadrioru miljöö-väärtuslikul alal paiknev hoone tunnistatud väga väärtuslikuks.   Rekonstrueerides on taastatud funktsionalistliku kivihoone sobilik värviskeem. Muutes kelpkatuse kelbad 2-kaldeliseks saavutatakse oluline lisaruum katusekorrusele, … Continued

J. Köleri 16a

Otstarve: korterelamu Skaala: 1350m2 Staatus: projekt 2010, ehitus 2013 Tellija: Köleri 16a KÜ   Köleri 16a kuulub Kadrioru miljööväärtuslikule alale ja on hinnatud väga väärtuslikuks hooneks.   Hoone projekt pärineb aastast 1904 ja on allkirjastatud E. L. Christophi poolt. Projektiga nähti ette katuseharja tõstmist 0,8 m võrra ja korterite laiendamist katusekorrusele. Säilitati kõik väärtuslikud detailid, … Continued

J. Poska 9

Otstarve: korterelamu Skaala: 850 m2 Staatus: projekt 2010, ehitus 2011-2012 Tellija: Locus Securus OÜ   Hoone valiti Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt 2011. aasta üheks paremini korrastatud hooneks.     Hoonet asuti ehitama 1930. aastatel arhitekt Karl Treumannilt (Tarvaselt) tellitud projekti järgi. Tänavajoonest vähese tagasiastega paikneva puitelamu püstitamine võttis aastaid. Kui see lõpuks valmis sai, üüriti … Continued