Abihoone Kaberneeme külas

Otstarve: abihoone Skaala: 150 m2   Staatus: projekt 2008, ehitus 2010 Tellija: eraisik   Uue hoonemahu planeerimisel on aluseks võetud olemasoleva hoone ja selle kujunduskeel selliselt, et kaks hoonet moodustaks tervikliku ansambli. Arvesse on võetud tellija soovid ja ümbruskonna hoonestusmahud ning väljastatud projekteerimistingimused. Abihoone on kagu-loode suunaliselt väljavenitatud lihtne viilkatusega hoonemaht. Hoone ette moodustab “Eesti … Continued