Kaitsealused hooned

Toompuiestee 21. Endise linnavilla restaureerimine.

Hoone on ehitismälestis reg nr 8229.

Suursugune puithoone on valminud Nikolai Thamm vanema projekti järgi 1878. a, mil arhitektuuris valitses historitsism. Kui historitsismi üks suundumus katsus oma dekoratiivsetes püüdlustes edasi anda puidu eripära, kattes majad mängleva pitsivahuga, siis antud hoone väljendab mõnevõrra konservatiivsemat arhitektuurilaadi. Siin on tislerid andnud endast parima, et raiuda puidust välja kivimajadele omaseid arhitektuurseid elemente. Hoone fassaadidel on horisontaalsed aktsendid tasakaalustatud vertikaalsust rõhutava keskrisaliidi, kõrgete akende ja dekoorielementidega. Esifassaad on vaoshoitud ja korrapärane, tagafassaad aga väljendusrikkam oma keskse eendehituse ja trepistikuga. Sarnasusi võib leida niimõnegi teise Thamme uhkema "puitpalazzoga", nt tema enda perele kuulunud majaga Narva mnt 32.

Toompuiesteed nimetati algselt Kastani promenaadiks (sks. k. Kastanienpromenade). Alles 1882. aastal kinnistus Toompuiestee (Dom-Promenade) nimetus. See oli 19. saj lõpus prestiižne tänav, kuhu varakad linnakodanikud meelsasti krunte nõutasid. Kõnealuse maja lasi püstitada Elmire Brehme ning hoone valmis tüüpilise jõukama rahva linnavillana, kus all oli avar 7-toaline omanikukorter ja üleval teine sama suur väljaüüritav elamine. Katusekorrus oli väljaehitamata.

Siseruumides leidsid suuremad muudatused aset 1941. a, kui suurendati korterite arvu kahelt üheksale. Praegu on Toompuiestee 21 kasutusel administratiivhoonena. Hoovi rajatakse perspektiivselt madalhaljastusega puhkenurk ja valgustatud tenniseväljak, samuti on tulevikus kavas vahetada hoone aknad ajastuomasemate vastu. Administratiivhoone siselahendus on antud I ja II korruse trepikodadele, koridoridele ja ühiskasutatavatele ruumidele ning lisandunud katusekorrusele. Terves hoones kasutati läbiva detailina laekarniisi järgi kujundatud motiivi, mida leidub koridoride seintel ja katusekorrusel. Katusekorruse muudab ilmekaks nähtavale jääv toolvärk. Kabinetid on koridorist eraldatud klaasseintega, lubades valgusel läbi kumada. Kesktornis paikneb koosolekute ruum.

Projekt 2010, ehitus 2012–2013. Vt ka siselahendust.