Kaitsealused hooned

Saue tn. 4, Haapsalu. Korterelamu restaureerimine.

 

Rekonstrueeritav ja projekteeritav hoonestus paikneb Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal. Piirkonnana on tegemist piiskoplinnuse ja mere vahele tekkinud alaga, millest on peamise väärtusena säilinud keskaegne tänavavõrk. Saue tänav on üks paljudest linnusest kiirtena holmide poole suunduvast tänavast. Ümbruskonnas leidub näiteid linna kogu 700 aasta pikkusest ehitusloost. Vanimaks ehitiseks on piiskoplinnuse keskmine osa, järgnevad linnamüüri katked Rüütli tänaval ja Jaani kirik. Enamus piirkonna majadest on olnud ehitatud puidust ning neid on4sajandite jooksul korduvalt ümber- ja uuesti ehitatud. Seetõttu on praeguseks säilinud hoonestusest valdav osa 19.-20. sajandist pärinevad ehitised.

Esimesed märked käesolevas käsitletavast kinnistust pärinevad vasatvalt muinsuskaitse eritingimustele 1800 aastast (gen plaani kohaselt) ning esimene tänavaäärne hoone on ilmselt pärit just sellest ajast.

Hoone eskiisprojekti koostamisel on lähtutud Haapsalu kui kuurortlinna iseloomust. Vajadusest leida ajalooliselt väljakujunenud keskkonda sobivaid, samas kaasaegset elamisviisi arvestavad eluruumid on viinud nn suvekorterite ning abivajavatele inimestele suunatud elamisüksuste planeerimiseni. Ruumiline mitmekesisus ning liigendatus on uutes lahendustes edasiantud läbi igasse rajatavasse korterisse eraldi sissepääsu planeerimise ja lisanduvate mahtude liigendatuse ning massiivsuse vältimise. Ajaloolise tõesuse nimel on kõik hoonekonstruktsioonid rekonstrueeritud viimaseid säilinud ajalookihistusi arvestades.

Projektiga on planeeritud säilitada kaks kivihoonet põhimahus. Samuti väärtuslikumaks hinnatud võlvkeldrid ja hoovis paikneva ajaloolise keldri müürid.

Krundi põhja nurka planeeritakse kahest mahust koosnev kortermaja. Kaks uut mahtu jätkavad ajalooliste hoonete paiknemise loogikat. Mahud on üksteise suhtes viidud nihkesse ja ühendatud omavahel hooneosade vahele jäävate terrasside ja rõdudega. Planeeringuliselt on 4 korteri paigutatud selliselt, et mõlemas mahus on 2 korterit, kumbki eraldi korrustel. 

Projekt 2014