Kaitsealused hooned

Lennuki tn. 26. Korterelamu restaureerimine.

 

Eskiisprojekt on koostatud Lennuki tn 26 asuva korterelamu restaureerimiseks ja pööningu kasutusele võtmiseks vastavalt Aleksander Pantelejevi poolt 2007. aastal koostatud muinsuskaitse eritingimustele. Hoone Lennuki tn. 26 kuulub riikliku kaitse all olevate arhitektuurimälestiste hulka. Asudes Maakri-Tornimäe territooriumil, omab vaadeldav hoone suurt tähtsust kogu Lennuki tänava arhitektuurse ansambli lahutamatu osana.

29. jaanuaril 1927. aastal allkirjastas Linna projekteerimisbüroo juhataja arhitekt H. Johanson krundile püstitava uue elamu projekti. Samal aastal toimusid ka lammutustööd. 1930. aastal on tehtud hoone ümberehitusprojekt, mis nägi ette katusekorruse valjaehitamise. 1988. aastal koostatud eritingimustes on toodud majaelaniku insener T. Randvee andmed, et hoone projekteerimises olevat osalenud arhitekt Aleksandr Vladovsky (VIadovski, Wladovsky).

Projekt näeb ette olemasolevate teisejärguliste siselahenduste eemaldamist, sissepoole roomattides soojustuse paigaldamise ja looduslike krohvidega krohvimise. Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele on ettenähtud fassaadilaudise ja fassaadidetailide restaureerimine ning katusetorni all oleva pööningu väljaehitamise uue korteri osana.